Privacy policy

Disclaimer. Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door atríom. Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website besteedt wordt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zal de grootst mogelijke inspanning geleverd worden om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

atríom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op, of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Privacybeleid. atríom bedankt je voor het vertrouwen dat je in het bedrijf stelt en belooft om zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om te gaan. Informatie verstrekt aan atríom wordt niet aan derden doorgegeven.

Om je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we in sommige gevallen gegevens van je nodig. Als je je inschrijft voor de brochure worden bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, postcode en eventuele opmerkingen opgeslagen. Deze gegevens geven we niet door aan derden, maar gebruiken we uitsluitend voor diensten waarom je specifiek hebt gevraagd, bijvoorbeeld wanneer je hebt aangegeven dat je aanvullende informatie wilt ontvangen.

Externe links. Er kunnen links naar andere websites op de atríom website staan die totaal onafhankelijk opereren van atríom en waar atríom geen zeggenschap over heeft. Er worden enkel links naar andere websites gemaakt ter informatie en gemak. Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacybeleid hebben en we adviseren die goed door te lezen als je een bezoek brengt aan deze websites. atríom is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

Intellectueel eigendom. Je hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. De naam atríom en ook het beeldmateriaal op deze site is beschermd en voor de reproductie of het gebruik van informatie (beeld, tekst, etc.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.

Sommige documenten die als beeldmateriaal op deze website zijn toegepast zijn door André te Riele vervaardigd of door het team waarvan hij onderdeel uitmaakte gedurende eerdere dienstbetrekkingen. Er is getracht zorgvuldig om te gaan met dit materiaal en is geenszins bedoeld voor eigen gewin, maar slechts om weer te geven wat de kennis, kunde en vaardigheden betreffen van wat nu atríom is.

terug

info@atriom.nl