't Heerlijk Recht Leiderdorp


Opdrachtgever:


BouwXS bv


Dit project is geheel volgens de wijze van virtueel bouwen gerealiseerd op basis van ketengeïntegreerd werken met BIM, waarbij ook uniek is dat de woningen geheel naar wens van de koper zijn  gebouwd op basis van particulier opdrachtgeverschap! Atríom heeft  hiervan 23 woningen voor zijn rekening genomen vanaf  ontwerp, via de bouwaanvraag naar verkoopdocumenten en tot slot de gehele werkvoorbereiding in een zeer kort tijdsbestek. Dit was alleen mogelijk door virtueel te gaan bouwen.